Navigace:

Udržitelný rozvoj

Jako udržitelný rozvoj označujeme takový hospodářský růst, který se minimálně nebo raději vůbec nepodílí na poškozování životního prostředí a v maximální míře se snaží zachovat životní prostředí pro budoucí generace. Mezi základní principy udržitelného rozvoje patří využívání obnovitelných zdrojů energie, snížení spotřeby vyčerpatelných zdrojů a investice do úsporných technologií a snižování znečištění.

Externí odkazy kapitoly 'Udržitelný rozvoj':

Rada vlády pro udržitelný rozvoj - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP ČR Odkazy na významné dokumenty.

Patička: