Navigace:

Jiné způsoby získávání energie

Alternativních zdrojů energie existuje celá řada, zatím však málo z nich dokáže plnohodnotně nahradit zdroje tradiční. Velký rozmach v poslední době zažívá využití energie větru, které má bohužel reálné uplatnění v přímořských státech, v našich podmínkách naráží na potíže s krátkým trváním větrných epizod i například s námrazou. Energie Slunce se zákonitě jeví jako jedna z nejperspektivnějších, narážíme však na limity při přímém převodu slunečního záření na elektřinu, kde se stále nedaří dosáhnout rozumné účinnosti. Další zdroje, jako geotermální energie, hrají spíše okrajovou roli, je však třeba s ní počítat.

Externí odkazy kapitoly 'Jiné způsoby získávání energie':

Energetika a obnovitelné zdroje energie - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP

Patička: