Navigace:

Příčiny

POPs se do životního prostředí dostávají většinou jako součást pesticidů, herbicidů nebo jiných látek vyrobených člověkem ke své ochraně. Látky většinou dobře plní úkoly, pro které byly vyrobeny, bohužel jejich vedlejší účinky jsou často horší než skutečný užitek. Typickým představitelem je DDT, které mělo zbavit tropické oblasti obtížného hmyzu, ale dodnes se tu řeší způsobené problémy.

Externí odkazy kapitoly 'Příčiny':

Pracovní skupina pro výzkum POPs - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Environmental Working Group
Národní inventura POPs v ČR - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: RECETOX, Masarykova universita Brno Aktualizace z roku 2007.

Patička: