Navigace:

Příčiny

Jako hlavní příčinu narušení ochranného ozonového obalu a vzniku ozonové díry uvádějí odborníci vypouštění plynných halogenových uhlovodíků, souhrnně označovaných jako freony. Používaly se především jako chladící médium v chladničkách a klimatizacích. Jsou lehčí než vzduch, stoupají do výšky ozonosféry a reagují s ozonem. V atmosféře se prakticky nerozkládají a díky globální cirkulaci se soustřeďují v polárních oblastech. Prohlédněte si průvodce ozonovou dírou.

Externí odkazy kapitoly 'Příčiny':

The Ozone Hole Tour - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: University of Cambridge: Centre for Atmospheric Science

Patička: