Navigace:

Důsledky

Rostoucí počet aerosolových a prachových částic působí negativně ve dvou oblastech. Předně dochází k odrazu a pohlcování slunečního záření, a tím k poklesu přímého slunečního záření. Druhým důsledkem je vliv na vodní cyklus. Částice působí jako takzvaná kondenzační jádra, tedy podporují vznik kapiček v oblacích a vzniká tak větší množství menších kapek než za přirozeného stavu. Kapky pak nedosáhnou dostatečné velikosti, aby vypadly ve formě srážek.

Patička: