Navigace:

Jaké jsou důsledky?

Nejznámější a nejvíce citovaný důsledek změn klimatu je růst globální teploty, tedy globální oteplování. Klimatické modely se shodují na oteplení v řádu stupňů v průběhu příštích sto let, pokud se nezmění trend ve vypouštění skleníkových plynů. S tím souvisí i zmenšování polárních oblastí, tání ledovců a zvýšení hladiny moří. Globální změna klimatu se ale projevuje i v počasových jevech. Předpokládá se tu spojitost s nárůstem extrémních jevů, jako jsou silné bouře s větry nebo přívalové povodně.

Podčlánky kapitoly 'Jaké jsou důsledky?':

Patička: