Navigace:

Teplotní inverze

Jako teplotní inverzi označujeme stav atmosféry, kdy teplota s rostoucí výškou roste, zatímco za normální situace klesá. Teplotní inverze se chová jako zádržná vrstva, ve které se koncentrují škodlivé látky z lokálního topení, dopravy a dalších zdrojů. Atmosféra je ve stavu inverze velmi stabilní a může tak setrvat i řadu dnů, někdy i týdny. Rozrušení inverze způsobí většinou až přechod výraznější atmosférické fronty a s ní spojené proudění.

Externí odkazy kapitoly 'Teplotní inverze':

Automatizovaný imisní monitoring (AIM) - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ

Patička: