Navigace:

Úvod – Vzduch

Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země, atmosféru. Všichni víme, že prakticky všechny živé organismy by bez kyslíku z ovzduší nemohly vůbec existovat. Další zajímavé podrobnosti se dozvíte v následujících šesti podkapitolách.

Podčlánky kapitoly 'Úvod – Vzduch':

Patička: