Navigace:

Pitná voda a její získávání

Vztah lidí k vodě z hlediska spotřeby se za posledních několik desítek let velmi dramaticky měnil. V době před rozšířením vodovodní sítě nebyla k dispozici jiná voda než ta, kterou si každý vlastnoručně vypumpoval ze studny, nebo nabral z potoka. Pro každého z nás je dnes samozřejmostí, že mu voda teče z vodovodního kohoutku. Často to vede ke značnému plýtvání. Díky skutečnosti, že se naše země nachází v klimatické oblasti poměrně bohaté na srážky, jsme výraznější nedostatek vody dosud nepocítili. Ale například již obyvatelé Španělska se potýkají s problémem nedostatku vody. Někteří odborníci odhadují, že voda - spolu s úrodnou půdou - bude v budoucnosti jedním z nejvzácnějších zdrojů.

Podčlánky kapitoly 'Pitná voda a její získávání':

Patička: