Navigace:

Kolik se platí za vypouštění odpadní vody do kanalizace – stočné

Za vypouštění odpadní vody a její čištění musí každý zaplatit. Tomuto poplatku se říká stočné (za odběr pitné vody se naopak platí vodné. Z vybraných peněz se platí provoz čistírny odpadních vod a také její opravy. Centrálně jsou sledovány průměrné ceny stočného. Kolik platíte stočné právě u vás? Nejjednodušší je podívat se na účtenku za stočné, pokud ji doma najdete, anebo se zeptat u vašeho správce kanalizace. V městech to bývá nejčastěji místní podnik VaK (vodovodů a kanalizací). Příkladem mohou být Pražské vodovody a kanalizace.

Soubory ke kapitole 'Kolik se platí za vypouštění odpadní vody do kanalizace – stočné':

Zpráva o stavu vodního hospodářství v ČR 2006Zdroj: MZe a MŽP pdf Na grafu vidíte, jak se v uplynulých letech vyvíjela průměrná cena stočného.
4.16 MB

Externí odkazy kapitoly 'Kolik se platí za vypouštění odpadní vody do kanalizace – stočné':

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: PVK Na zákaznické části stránek hledejte cenu stočného pro domácnosti napojené na pražskou kanalizaci.
SOVAK ČR - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Sovak.cz Zájmové sdružení v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Patička: