Navigace:

Statistické zhodnocení odpadních kanalizací pro obyvatele v ČR

Jsou už všechny kanalizace zakončené čistírnami odpadních vod? Přestože počet obyvatel napojených na kanalizaci roste, stále ještě přibližně 5 % všech odpadních vod odtéká do potoka, a replica watches to hlavně na vesnicích. Na grafech vidíme, že rychle roste délka kanalizací i přibývá čistíren. Je to způsobené tím, že krátký kus kanalizace od jednoho paneláku svede vody od několika stovek lidí. Na vesnici se musí pro stejný počet lidí postavit stovky metrů kanalizace. I mezi čistírnami přibývají nejrychleji právě ty malé. Je potěšitelné, že klesá množství průmyslových odpadních vod.

Obrázky ke kapitole 'Statistické zhodnocení odpadních kanalizací pro obyvatele v ČR':

Jedna z menších čistíren odpadních vod v povodí Klabavy Jedna z menších čistíren odpadních vod v povodí Klabavy - detail do nového okna
Zdroj: © Lenka Volaufová

Soubory ke kapitole 'Statistické zhodnocení odpadních kanalizací pro obyvatele v ČR':

Vodovody a kanalizace ČR 2005Zdroj: MZe pdf Ještě více podrobností ve zprávě Ministerstva zemědělství.
1.12 MB

Externí odkazy kapitoly 'Statistické zhodnocení odpadních kanalizací pro obyvatele v ČR':

Kanalizace pro veřejnou potřebu, 2002–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČSÚ Tabulka ukazuje, jak postupně přibývá domů napojených na kanalizaci. Množství odpadních vod tekoucích z kanalizace přímo do potoka však příliš neklesá.
Vybrané ukazatele kanalizací pro veřejnou potřebu a komunálních čistíren odpadních vod, 2002–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČSÚ Některé potěšitelné trendy ukazuje tabule s grafy.

Patička: