Navigace:

Čištění odpadních vod, kanalizace

Voda, která k vám domů přiteče jako pitná, za malou chvíli odtéká znečištěná pryč. Co se děje s odtékající „špínou“, o to se člověk obvykle nezajímá. Dnes většinu odpadních vod odvádí kanalizace. Ve městech jsou kanalizace v naprosté většině zakončeny čistírnou odpadních vod, která z vody vyčistí větší část škodlivých látek. Ne ale všechny, a tak se do vody stále vypouštějí tuny dusičnanů a solí, ale i mnoho lidmi vyloučených léčiv. Stále je ještě i řada vesnických kanalizací, které nejsou čištěny vůbec a odpadní voda končí přímo v potoce. Průmyslové podniky také produkují obrovské množství odpadních vod.

Podčlánky kapitoly 'Čištění odpadních vod, kanalizace':

Patička: