Navigace:

Čistota vody a znečišťování

Ještě generace našich dědů pamatuje, že z jakéhokoli pramene, který potkali při cestě z vesnice do vesnice, se mohli napít. Kvůli vedlejším produktům našeho způsobu života, který nás činí zcela závislými na technice, jsme se o tuto a mnoho dalších kvalit přírodního prostředí připravili. Jedním ze způsobů, jakým se s touto skutečností vyrovnáváme, je zjišťování nejrůznějších kvalitativních vlastností vody, na jejichž základě určujeme vhodnost jejího použití k rozličným účelům, i možnosti a způsoby jejího znovuvyčištění. Pokuste se zjistit, jaká je kvalita vody vodního toku ve vašem okolí. Co je příčinou případného znečištění? Vyskytují se v nejbližším rybníku řasy a sinice?

Podčlánky kapitoly 'Čistota vody a znečišťování':

Patička: