Navigace:

Nedávné i historické povodně

Pokud zrovna povodeň nehrozí, může být zajímavé se podívat, jak probíhala povodeň minulá. Pro velké povodně z let 1997, 2002 a 2006 jsou zpracovány samostatné hodnotící zprávy. O menších nebo pravidelných jarních povodních se můžeme něco dozvědět z tabulky a grafů největších průtoků v posledním roce (např. na řekách Labe a Vltava). Různých zajímavých článků vyšlo spousta – zde je odkaz na populárně vědecký článek o historických povodních v českých zemích s citacemi ze starých kronik. Pro koho je málo odborný, ten si může přečíst vědecký článek o klimatických extrémech. Pokud vás zajímá, kam až sahají záplavová území v místě vašeho bydliště nebo letního tábora, nahlédněte do Atlasu záplavových území. Posuďte, kde by v místě vašeho bydliště neměly být realizovány stavby v záplavovém území.
www.pamreplica.me

Obrázky ke kapitole 'Nedávné i historické povodně':

Labe, Vltava - odtokové extrémy na vybraných tocích v roce 2006 Labe, Vltava - odtokové extrémy na vybraných tocích v roce 2006 - detail do nového okna
Zdroj: ČHMÚ

Soubory ke kapitole 'Nedávné i historické povodně':

Statistická ročenka životního prostředí, kapitola VODA, 2007Zdroj: MŽP, ČSÚ, CENIA pdf Další údaje nalezenete v aktuální Statistické ročence životního prostředí.
7.25 MB

Externí odkazy kapitoly 'Nedávné i historické povodně':

Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ Podrobná a rozsáhlá zpráva o povodni v roce 1997 a jejích následcích.
Hydrometeorologické vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ Podrobná a rozsáhlá zpráva o povodni v roce 2002 a jejích následcích.
Vyhodnocení jarní povodně 2006 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ Podrobná a rozsáhlá zpráva o povodni v roce 2006 a jejích následcích.
Povodně 2006 - Geoportál - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA V mapové aplikaci hledejte v rubrice Tematické úlohy - Životní prostředí - Hydrologie.
Výskyt kulminačních průtoků, při kterých byl dosažen 3. stupeň povodňové aktivity (SPA) nebo hodnota průtoku větší než pětiletý průtok v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ Tabulka ukazuje všechna místa na našich tocích, kde v minulém roce prošly malé nebo velké povodně.
Naše malé pluviály - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Vesmír Odkaz na populárně vědecký článek z časopisu Vesmír.
Meteorologické extrémy a povodně v České republice – Přirozený trend nebo následek globálního oteplování? - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni Informacemi nabitý odborný článek.
Atlas záplavových území - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: VÚV T.G.M. Klikněte na ikonu v sloupci "Atlasy", podle listokladu nalistujte hledané místo. Zatím je zpracována jen část území ČR.

Patička: