Navigace:

Povodně

Spousty vod se hrnou a rozlévají z koryta do krajiny i měst, hladina stále stoupá a voda bere vše, co jí stojí v cestě. Povodeň! Jarní povodeň může způsobit rychlé tání sněhu, příčinou letních povodní jsou nejčastěji deště dlouhotrvající. Tyto povodně přichází po toku postupně a často o jejich hrozbě víme několik dní předem. Předpovědět jejich velikost přesto není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Naopak krátkodobé, zato silné (tzv. přívalové) srážky mohou na malém toku vyvolat náhlou (tzv. bleskovou) povodeň i během několika minut. Jinou příčinou povodně může být i protržení přeplněné hráze přehrady. V krajině s dostatkem zeleně, drobných nádrží, mokřadů a s volnými plochami kolem řek, kam se může voda bez větších škod rozlít, bývají běžné povodně slabší a působí menší škody.

Podčlánky kapitoly 'Povodně':

Patička: