Navigace:

Povodně a velká sucha

Známý český geolog a klimatolog Václav Cílek na jedné ze svých přednášek prohlásil: „Zdá se, že se opět vrací období, kdy se budou lokální i velké povodně vyskytovat častěji, a že si na to prostě budeme muset zvyknout.“ Toto konstatování se však týká povodní jakožto extrémních klimatických jevů člověkem zapříčiněných jen v malé míře. Mnohem více člověk zodpovídá za průběh a důsledky povodní svým způsobem obývání a využívání krajiny. Souvisí s klimatickou změnou i sucho? Co způsobí nedostatek srážek a co naopak jejich nadbytek? Víte, co znamená stoletá voda? Následující kapitoly vám také napoví, kde hledat odpověď na otázku, zda hrozí v současné době na našem území povodně i jaké povodně nás postihly v letech minulých.

Podčlánky kapitoly 'Povodně a velká sucha':

Patička: