Navigace:

Prameny

Pramen je místo, kde vyvěrá na povrch podzemní voda. Může mít podobu studánky (limnokrén), nebo zespodu napájené nezamrzavé bažinky (helokrén), nebo prostě ze země vyvěrá potůček (rheokrén). Místo, kde se pramen objeví, je určeno geologickou stavbou podložní skály nebo nepropustných jílových vrstev. Prameny vázané na mělké pozemní vody rychle reagují svou vydatností na období sucha, prameny vyvěrající z velkých hloubek reagují málo, anebo s velkým zpožděním. Prameny se často jímají pro využití ve vodovodech. Kvalita vody v pramenech dnes nemusí být všude dobrá – mohou do nich dlouhodobě prosakovat škodliviny ze skládek, polí, domácností i průmyslu. Nejčistší bývají pramínky a studánky v lesích a horách (pokud neleží pod pastvinou). Další informace najdete na stránkách ČHMÚ.

Obrázky ke kapitole 'Prameny':

Vydatnost pramenů v r. 2006 Vydatnost pramenů v r. 2006 - detail do nového okna
Zdroj: ČHMÚ
Graf ukazuje průměrné vydatnosti pramenů v minulém roce. Můžete sledovat, zda ve srovnání s dlouhodobým průměrem (tlustá čára) vyvěralo vody málo nebo hodně.
Labe – vydatnost pramenů v r. 2006 Labe – vydatnost pramenů v r. 2006 - detail do nového okna
Zdroj: ČHMÚ
Graf ukazuje průměrné vydatnosti pramenů v minulém roce. Můžete sledovat, zda ve srovnání s dlouhodobým průměrem (tlustá čára) vyvěralo vody málo nebo hodně.
Vltava - vydatnost pramenů v r. 2006 	Vltava - vydatnost pramenů v r. 2006 Vltava - vydatnost pramenů v r. 2006 Vltava - vydatnost pramenů v r. 2006 - detail do nového okna
Zdroj: ČHMÚ
Graf ukazuje průměrné vydatnosti pramenů v minulém roce. Můžete sledovat, zda ve srovnání s dlouhodobým průměrem (tlustá čára) vyvěralo vody málo nebo hodně.

Soubory ke kapitole 'Prameny':

Statistická ročenka životního prostředí, kapitola VODA, 2007Zdroj: MŽP, ČSÚ, CENIA pdf Další údaje nalezenete v aktuální Statistické ročence životního prostředí.
7.25 MB

Externí odkazy kapitoly 'Prameny':

Jakost podzemní vody: prameny, 1999–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ V tabulce můžeme sledovat, zda se v uplynulých několika letech čistota vody v některých vybraných parametrech (např. dusičnany) zlepšuje nebo zhoršuje.
Detailní vyhodnocení pramenů - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ Zvolte Jakostní ukazatel (například dusičnan) a Rok. Na mapce celé republiky uvidíte výsledky ze sítě pramenů a vrtů, ve kterých probíhá měření. Na tomto webu ČHMÚ jsou i podrobnější údaje.

Patička: