Navigace:

Podzemní vody

Voda se nenachází jen na zemském povrchu v podobě potoků, řek, nádrží nebo třeba louží, ale prostupuje i půdu a vrchní část litosféry. Této skryté vodě se říká podzemní voda. S podzemní vodou se pak setkáváme nejčastěji v podobě vykopaných studní nebo vyvěrajících pramenů. Známé jsou i artézské studny, kdy voda pod tlakem stříká do výše, nebo gejzíry. Léčivé podzemní vody daly vznik řadě lázní, minerální podzemní vody denně pijeme a geotermální vody (ohřáté z nitra Země) lze využívat na vytápění.

Podčlánky kapitoly 'Podzemní vody':

Patička: