Navigace:

Prameny a studny

Podzemní vody jsou velmi významným, leč mnohdy zanedbávaným zdrojem pitné vody, který je nutno pečlivě chránit. Případné znečištění v podzemních vodách zůstává velmi dlouho a ve svém důsledku znamená znečištění také vod povrchových. Jejich dynamika je ve vztahu k oběhu vody nad povrchem o mnoho měsíců zpožděna a celkově zpomalena. To je důležité si uvědomit např. při čerpání vody. Pro '>mnoho lidí na světě jsou podzemní zásoby jediným zdrojem pitné vody. Ta se pomalu, ale jistě stává jedním z nejvzácnějších přírodních zdrojů! Někteří odborníci dokonce odhadují, že vodní zdroje budou v blízké budoucnosti patřit k nejvýznamnějším příčinám válečných konfliktů v zemích, které jsou či budou nedostatkem vody trvale sužovány.

Video ke kapitole VODA – Hydrologický cyklus

Podčlánky kapitoly 'Prameny a studny':

Patička: