Navigace:

Všechny nádrže u nás

Přehradní nádrže mohou být obrovské, nebo jen malé. Hranice mezi velkým rybníkem a malou přehradou není přesně stanovena. Odborníci dělí nádrže podle velikosti a významu do jednotlivých tříd. Na obrázku vidíte vybrané největší přehradní nádrže u nás. Všechny nádrže můžete vyhledat buď na vodohospodářské mapě, nebo na speciální podrobné vrstvě všech nádrží, kde je vidět i malý rybníček.

Obrázky ke kapitole 'Všechny nádrže u nás':

Vybrané největší vodní nádrže v ČR Vybrané největší vodní nádrže v ČR - detail do nového okna
Zdroj: CENIA

Soubory ke kapitole 'Všechny nádrže u nás':

Hlavní vodní toky a nádrže v České republiceZdroj: CENIA pdf Vybrané největší přehradní nádrže u nás.
280 kB
Labe a jeho povodí – část VltavaZdroj: IKSE - MKOL pdf Publikace obsahuje podrobnější informace týkající se povodí Vltavy (Lužnice, Otava, Sázava, Berounka), např. schéma Vltavské kaskády.
14.46 MB

Externí odkazy kapitoly 'Všechny nádrže u nás':

Rastrová vodohospodářská mapa - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: HEIS VÚV T.G.M. V měřítku 1:500 000 na serveru HEIS.
Vodní toky, vodní plochy, hydrologická povodí - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: HEIS VÚV T.G.M. V této aplikaci si můžete postupným zvětšováním území, které vás zajímá, nechat zobrazit všechny přehrady, rybníky i rybníčky. Ikonkou diskety si můžete nalezený výřez mapy zkopírovat.
Základní vektorová vodohospodářská mapa - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: HEIS VÚV T.G.M. Na vodohospodářských mapách uvidíte s velkou podrobností nejen nádrže, ale i vodní toky, čistírny odpadních vod, vodárny apod. Další informací oproti běžné mapě je vyznačení povodí (červenou čarou s příslušným číslem). Je to místo, odkud srážková voda odtéká do daného vodního toku. Zvolte si území, které vás zajímá, a pak si ho postupně „vyzvětšujte“.

Patička: