Navigace:

Hlavní znečišťovatelé vašeho potoka

Největší znečišťovatele velkých řek má Ministerstvo životního prostředí vedené v evidenci. Co ale ten váš blízký potok? Kdo se nejvíc podílí na jeho znečištění? Zeptejte se na svém obecním či městském úřadě, na nejbližším podniku povodí, nebo na Zemědělské vodohospodářské správě. Kdo všechno se o vodní toky stará, zjistíte v seznamu správců vodních toků.

Externí odkazy kapitoly 'Hlavní znečišťovatelé vašeho potoka':

Největší městské a průmyslové zdroje vypouštěného znečištění Garantované odkazy Zdroj: VÚV T.G.M. BSK-5 vyjadřuje dobře míru komunálního znečištění. Chemičky kromě toho produkují i řadu dalších znečišťujících látek, včetně nebezpečných jedů.

Patička: