Navigace:

Hlavní znečišťovatelé v ČR

Část znečištění se dostává do vody průsaky z polí a přehnojovaných luk, většina ale vytéká z nějaké silné roury. Tabulka v odkazu ukazuje největší znečišťovatele v ČR – jsou to města (tzv. komunální znečištění) a velké průmyslové podniky (hlavně papírny a chemičky). A to už se jedná o VYČIŠTĚNÉ odpadní vody. Jaké to asi muselo být v minulosti bez čistíren?

Externí odkazy kapitoly 'Hlavní znečišťovatelé v ČR':

Největší městské a průmyslové zdroje vypouštěného znečištění podle ukazatele BSK-5 v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: VÚV TGM BSK-5 vyjadřuje dobře míru komunálního znečištění. Chemičky kromě toho produkují i řadu dalších znečišťujících látek, včetně nebezpečných jedů.

Patička: