Navigace:

Celkové zhodnocení čistoty vody na velkých řekách

Zajímavá je otázka, jestli se u nás kvalita vod zlepšuje nebo zhoršuje. Ten, kdo prohlížel předchozí odkazy, už ví, že není snadné odpovědět. Pro celkové zhodnocení se dělají statistiky sledování velkého množství míst na všech našich větších řekách. V posledních patnácti letech docházelo vlivem přísnějších zákonných předpisů k významnému zlepšování kvality našich toků, které se předtím dostaly místy až na pokraj svého života. Pro poslední dostupný rok si můžete na příkladech profilů Vltava-Vrané a Vltava-Zelčín prohlédnout základní hodnoty, nebo na průměrných ročních hodnotách sledovat zlepšování či zhoršování jakosti vody (Vltava-Vrané a Vltava-Zelčín).

Soubory ke kapitole 'Celkové zhodnocení čistoty vody na velkých řekách':

Statistická ročenka životního prostředí, kapitola VODA, 2007Zdroj: MŽP, ČSÚ, CENIA pdf Další údaje nalezenete v aktuální Statistické ročence životního prostředí.
7.25 MB

Externí odkazy kapitoly 'Celkové zhodnocení čistoty vody na velkých řekách':

Základní hodnoty jakosti povrchové vody v profilu Vltava - Vrané v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ V tabulce vidíte některé ukazatele čistoty vody pro řeku Vltavu nad Prahou (profil Vrané) a pod Prahou (profil Zelčín). Jak ovlivnilo město (+ Berounka a Sázava) čistotu vody?
Základní hodnoty jakosti povrchové vody v profilu Vltava - Zelčín v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ V tabulce vidíte některé ukazatele čistoty vody pro řeku Vltavu nad Prahou (profil Vrané) a pod Prahou (profil Zelčín). Jak ovlivnilo město (+ Berounka a Sázava) čistotu vody?
Aritmetické průměry hodnot jakosti povrchové vody v profilu Vltava - Vrané, 2002–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ Pokud vás zajímají údaje z jiných míst, nahlédněte do Statistické ročenky životního prostředí (Tab. B2.2.5)
Aritmetické průměry hodnot jakosti povrchové vody v profilu Vltava - Zelčín, 2002–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ Pokud vás zajímají údaje z jiných míst, nahlédněte do Statistické ročenky životního prostředí (Tab. B2.2.5)
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006 - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA Naleznete zde celkové zhodnocení kvality povrchových tekoucích vod – podle vývoje zatřídění v jednotlivých skupinách látek souhrnně pro celou ČR.

Patička: