Navigace:

Znečištění vašeho potoka

Zjistit, jak je na tom s čistotou vody nějaký potok ve vašem okolí je obtížné. Pro celkové zhodnocení kvality a vyloučení přítomnosti nebezpečných jedovatých látek se na velkých tocích ve vodě pravidelně měří přes 100 chemických látek a jejich směsí. To ve vašem potoce asi nikdo nedělá. Některé malé potoky v polích a lukách sleduje Zemědělská vodohospodářská správa. Můžete zkusit vyhledat, zda ten váš je mezi nimi také. Jinak nezbývá, než se pokusit získat informace od správce vašeho vodního toku, na obecním úřadě, anebo se do analýzy pustit s pomocí učitele chemie sami.

Externí odkazy kapitoly 'Znečištění vašeho potoka':

Zemědělská vodohospodářská správa - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ZVHS Pokud budete vytrvalí a nezaleknete se složitého vyhledávání, možná i něco naleznete... Jen pro zkušené!

Patička: