Navigace:

Znečištění všech sledovaných toků

Znečištění vody se sleduje vždy ve stejných místech - tzv. měrných profilech. V některých místech se sledování provádí už řadu desetiletí. U odkazu Třídy jakosti vod jsou vyznačeny celé řeky či jejich úseky barevně podle míry znečištění. V podrobné databázi ČHMÚ uvidíte, v kolika místech se měřilo. Můžete si také najít, kolik bylo v řekách např. těžkých kovů (rtuť, olovo), rozpuštěných zbytků výkalů (fekální bakterie), rozpuštěných živin (dusičnany, fosforečnany), nebo třeba nebezpečných pesticidů (např. lindan gama-HCH). Barva kolečka je většinou výsledkem 12 měření v daném roce.
panerai replica

Obrázky ke kapitole 'Znečištění všech sledovaných toků':

Odběr sedimentů pro rozbor jejich kvality Odběr sedimentů pro rozbor jejich kvality - detail do nového okna
Zdroj: © Lenka Volaufová

Externí odkazy kapitoly 'Znečištění všech sledovaných toků':

Podrobná databáze ČHMÚ - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ Vlevo klikněte na Výsledky monitoringu, pak zvolte rok a v nabídce Jakostní ukazatel zvolte, co vás zajímá (např. dusík dusičnanový nebo rtuť). Vysvětlení způsobu měření a podrobnosti o parametrech najdete také této stránce.

Patička: