Navigace:

Potoky a řeky

Vzpomínáte na povodně v létě 2002? Jistě bylo možno některým škodám a ztrátám předejít, kdyby obyvatelé příbřežních oblastí dokázali najít informace obsažené právě v této kapitole. Prý si jen jediný hoteliér z celé Prahy zjistil, za jak dlouho dorazí povodňová vlna a jak bude velká, Rolex Air King Replica vystěhoval včas sklepy a nechal je napustit čistou vodou z vodovodního řádu. Při povodni se znečištěná voda dovnitř nedostala a když povodeň opadla, „jen“ sklepy vysušil.
Takto extrémní situace se však (snad) neopakují až tak často, a proto následující kapitola obsahuje celou řadu užitečných informací i pro běžné situace. Při výletech do přírody si potom třeba všimnete, že některé z toků jsou upravené. Možná jste v souvislosti s povodněmi slyšeli o programu revitalizace (obnova) říčních systémů. Ten by měl vést k přiblížení toků přírodnímu stavu. Právě nevhodné technické zásahy do struktury říčních toků zapříčinily větší dopady nedávných povodní.
Víte, na koho se obrátit, když potok či řeka v blízkosti vašeho bydliště byl vážně znečištěn?

Podčlánky kapitoly 'Potoky a řeky':

Patička: