Navigace:

Technické úpravy a revitalizace vodních toků

Člověk vodní toky v minulosti různým způsobem upravoval. Stavěl mlýnské náhony a jezy, které do nich naváděly vodu, ve městech nábřežní zdi. Později s pomocí síly páry a naftových strojů přeměňoval celé řeky v umělá koryta nebo plavební kanály, potoky sváděl do betonových koryt, nebo je přímo zatrubňoval, a odvodňoval okolní pole. Na divočících bystřinách budoval kaskády stupňů a přehrážky proti pohybu štěrku. Některé z těchto opatření v průběhu času ztratily význam. V dnešní době se proto - kromě pokračujících úprav toků - potoky a řeky vracejí zpět do přírodního stavu - provádí se jejich revitalizace neboli znovuoživení. Dosahuje se tím rovněž delšího zadržení vody v krajině (napřímenými či zatrubněnými toky voda rychle odteče).

Obrázky ke kapitole 'Technické úpravy a revitalizace vodních toků':

Napřímené koryto řeky Klabavy Napřímené koryto řeky Klabavy - detail do nového okna
Zdroj: © Lenka Volaufová

Podčlánky kapitoly 'Technické úpravy a revitalizace vodních toků':

Patička: