Navigace:

Využití vody v průmyslu a zemědělství

Průmysl spotřebuje velké množství vody. Velká část této vody je také silně znečištěna a je nutné ji nákladně čistit ve speciálních čistírnách odpadních vod. Víte, že velkou spotřebu vody mají papírny a chemičky? Pokud tedy šetříme papírem, pak také snižujeme obrovskou produkci odpadních vod z papíren. Snižování spotřeby vody v průmyslu se provádí například zavedením uzavřeného vodního cyklu – voda se v provozu továrny používá opakovaně. Nejde to přirozeně do nekonečna a po nějaké době se i tato voda musí vyměnit. Celkově odebírá průmysl vody přibližně tolik, jako je jí třeba do všech vodovodů. Největší objemy vody se odebírají ke chlazení v energetice. Elektrárna je vybavena chladícími věžemi, kde se odpadní teplo dostává do vzduchu, část oteplené vody je přímo odváděna do větší řeky (např. elektrárna Mělník tak přímo ohřívá řeku Labe). www.puretime-real.co Chladící vody tak nezpůsobují významné chemické znečištění, ale tzv. tepelné. Pokud je průtok vody v řece velký a není horko, malé ohřátí nebývá problém. Za teplého léta se musí dávat pozor, aby se voda neohřála na teplotu, která vadí vodním organismům. Ohřívání v zimě a ochlazování v létě také způsobují přehrady se spodní výpustí vody. Po výstavbě Vltavské kaskády v Praze Vltava v zimě nezamrzá a v létě bývá voda ledově studená. Největší množství jedovatých látek se dostává do vody v průmyslových odpadních vodách. V zemědělství se užívají umělá hnojiva a přípravky na ochranu rostlin (např. jedovaté pesticidy), které se také mohou do vody dostat.

Obrázky ke kapitole 'Využití vody v průmyslu a zemědělství':

Odběry povrchových vod v ČR v letech 1985 - 2006 Odběry povrchových vod v ČR v letech 1985 - 2006 - detail do nového okna
Zdroj: MZe

Soubory ke kapitole 'Využití vody v průmyslu a zemědělství':

Zpráva o stavu vodního hospodářství v ČR 2006 (Modrá zpráva)Zdroj: MZe a MŽP pdf Ještě více informací hledejte v Modré zprávě 2006.
4.16 MB

Patička: