Navigace:

Využití vody pro průmysl a zemědělství

Člověk se odnepaměti pokouší nasměrovat vodu tak, aby mu pomohla k životu. Ne náhodou významné starověké civilizace vznikaly u toků velkých řek. Jejich vývoj závisel mimo jiné na schopnosti vybudovat, udržovat a využívat soustavy závlahových systémů pro pěstování zemědělských plodin. Uvádí se, že vyčerpání vody vedlo také k zániku některých kultur. Soustava středověkých rybníků propojená důmyslným systémem kanálů a stok, u nás například na Třeboňsku, se dnes obecně považuje za velké obohacení krajiny. I dnes využíváme vodu nejen pro potřeby domácností, ale také pro průmysl, energetiku a zemědělství. Jedním z ukazatelů, který výmluvně vypovídá o charakteru určitého státu, je právě spotřeba vody a struktura této spotřeby. Která odvětví hospodářství považujete za nejvíce náročná? Je třeba dodat, že spotřeba vody v České republice od 90. let 20. století klesá. Pobídkou k tomu je i zvýšená cena vody. V domácnostech napomáhá úsporám vody instalace vodoměrů teplé a studené vody. Ekonomické důvody vedly i průmyslové podniky k hledání možností, jak vodou šetřit.

Podčlánky kapitoly 'Využití vody pro průmysl a zemědělství':

Patička: