Navigace:

Test

Otázka 1/10

Uveďte, o čem pojednávají následující protokoly:

AMontrealský protokol 1omezení produkce freonů
BKjótský protokol 2omezení produkce skleníkových plynů
CRamsarská úmluva 3ochrana mokřadů

Otázka 2/10

Vyberte, co způsobují následující látky:

Aprašné částice 1poruchy krvetvorby
Boxid uhelnatý 2plicní tkáň, sliznice
Cbenzen 3vnitřní dušení

Otázka 3/10

Stoletý buk vyprodukuje svými cca 600 000 listy asi 12 850 g O2 za den. 1 m2 listové plochy vyprodukuje 1g O2 za hodinu. Přiřaďte správná tvrzení:

A1 ha louky vyprodukuje ve vegetační sezóně 15 – 20 t kyslíku ročně
B1 ha listnatého lesa vyprodukuje ve vegetační sezóně 230 t kyslíku ročně
C1 ha jehličnatého lesa vyprodukuje ve vegetační sezóně 32 - 10 t kyslíku ročně

Otázka 4/10

Přiřaďte k uvedeným vrstvám atmosféry odpovídající výšku, kam až dosahují:

Atroposféra 1nad 10 000 km
Bstratosféra 2do 500 km
Cmezosféra 3do 85 km
Dtermosféra 4do 50 km
Eexosféra 5do 15 km

Otázka 5/10

Přiřaďte, co k sobě patří:

Abarometr 1proudění vzduchu
Bteploměr 2sluneční svit
Cheliograf 3tlak
Danemometr 4teplota

Otázka 6/10

Přiřaďte, co k sobě patří:

Atlakoměr 1srážky
Bevaporimetr 2tlak vzduchu
Combrograf 3vlhkost vzduchu
Dvlhkoměr 4odpařování vody

Otázka 7/10

Přiřaďte, co k sobě patří:

Apočasí je 1jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá
Bpodnebí je 2jedinečný stav atmosféry
Cinverze je 3dlouhodobý charakteristický režim klimatu
Dpočasí je 4stav troposféry

Otázka 8/10

Víte, odkud se do ovzduší dostávají jeho jednotlivé složky?

ADusík 1je převážně výsledkem činnosti rostlin.
BKyslík 2se do ovzduší dostává činností některých půdních bakterií, které rozkládají dusíkaté látky.
COxid uhličitý 3se do ovzduší dostává při sopečné činnosti, tlení, hoření, z pramenů minerálních vod a při lidských činnostech.

Otázka 9/10

Kde byste hledali tyto mraky?

Avrstevnatý dešťový mrak (nimbostratus) 1ve spodní části troposféry do výšky 2 500 m
Bkupovitý nadýchaný mrak (kumulus) 2ve výšce nad 6 000 m
Ckouřový mrak (cirus) 3v celé vrstvě troposféry
Dbouřkový mrak (kumulonimbus) 4ve střední části troposféry ve výšce 2 000 - 6 000 m

Otázka 10/10

Přiřaďte hlavní zdroje uvedených skleníkových plynů:

ACO2 1používání hnojiv, chemické výroby, spalování fosilních paliv aj.
BCH4 2pouze uměle vyrobené látky (do chladniček, sprejů, v chemickém a elektrotechnickém průmyslu)
CN2O 3spalování fosilních paliv, olesňování, využívání půdy, výroba vápna, cementu ad.
Dchlorované uhlovodíky 4výroba a využívání energie, zvířata, pěstování rýže, odpadní vody, skládky aj.
nahoru

Patička: