Navigace:

Test

Otázka 1/10

Atmosféru lze rozdělit do několika vrstev. Přiřaďte název vrstvy k její horní hranici:

Atroposféra 1do 10 – 12 km
Bmezosféra 2nejvyšší vrstva
Cexosféra 3do 800 km
Dstratosféra 4do 80 – 85 km
Etermosféra 5do 50 – 55 km

Otázka 2/10

Přiřaďte správně pH:

Acitronová šťáva 14,4
Bocet 25,6
Cdešťové srážky v Česku 33,0
Dvoda 42,2

Otázka 3/10

Z následující nabídky vyberte, jak mohou vznikat tyto látky:

Aoxid siřičitý 1nedokonalé spalování paliv
Bmethan 2velkochovy dobytka
Coxid uhelnatý 3spalování fosilních paliv
Doxid uhličitý 4spalování hnědého uhlí

Otázka 4/10

Vyberte, co způsobují následující látky:

Aprašné částice 1poruchy krvetvorby
Boxid uhelnatý 2plicní tkáň, sliznice
Cbenzen 3vnitřní dušení

Otázka 5/10

Přiřaďte k uvedeným vrstvám atmosféry odpovídající výšku, kam až dosahují:

Atroposféra 1nad 10 000 km
Bstratosféra 2do 50 km
Cmezosféra 3do 85 km
Dtermosféra 4do 15 km
Eexosféra 5do 500 km

Otázka 6/10

Z uvedených pojmů sestavte dvojice:

Aanemometr 1vlhkost
Btermograf 2srážky
Chygrometr 3teplota
Dombrograf 4rychlost větru

Otázka 7/10

Přiřaďte, co k sobě patří:

Atlakoměr 1srážky
Bevaporimetr 2vlhkost vzduchu
Combrograf 3odpařování vody
Dvlhkoměr 4tlak vzduchu

Otázka 8/10

Přiřaďte, co k sobě patří:

Apočasí je 1jedinečný stav atmosféry
Bpodnebí je 2stav troposféry
Cinverze je 3jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá
Dpočasí je 4dlouhodobý charakteristický režim klimatu

Otázka 9/10

Víte, odkud se do ovzduší dostávají jeho jednotlivé složky?

ADusík 1se do ovzduší dostává činností některých půdních bakterií, které rozkládají dusíkaté látky.
BKyslík 2se do ovzduší dostává při sopečné činnosti, tlení, hoření, z pramenů minerálních vod a při lidských činnostech.
COxid uhličitý 3je převážně výsledkem činnosti rostlin.

Otázka 10/10

Kde byste hledali tyto mraky?

Avrstevnatý dešťový mrak (nimbostratus) 1ve střední části troposféry ve výšce 2 000 - 6 000 m
Bkupovitý nadýchaný mrak (kumulus) 2ve spodní části troposféry do výšky 2 500 m
Ckouřový mrak (cirus) 3ve výšce nad 6 000 m
Dbouřkový mrak (kumulonimbus) 4v celé vrstvě troposféry
nahoru

Patička: