Navigace:

Test

Otázka 1/10

Mezi skleníkové plyny patří

Otázka 2/10

Oxid uhelnatý

Otázka 3/10

Jaké vlastnosti mají freony?

Otázka 4/10

V oblasti tlakové výše (anticykloně) převládá počasí

Otázka 5/10

Srážky vznikají díky

Otázka 6/10

Vyberte správná tvrzení pro oxid uhličitý:

Otázka 7/10

Pro teplotní inverzi platí, že

Otázka 8/10

Které oblasti ČR byly nejvíce poškozeny kyselými dešti?

Otázka 9/10

Jaké dopady na ŽP může mít přítomnost amoniaku v ovzduší?

Otázka 10/10

Ovzduší je v neustálém pohybu. Ovlivňuje ho řada faktorů, především

nahoru

Patička: