Navigace:

Pro učitele


V této části najdete příklady motivačních námětů, které byly odzkoušeny ve výuce pilotních partnerských škol. Tyto návrhy vás mohou inspirovat při přípravě vyučovací hodiny. K doplnění doporučujeme zařadit vhodnou hru či testování.

Motivační náměty pro práci s jednotlivými kapitolami tématu KRAJINA


Motivační náměty pro práci s jednotlivými kapitolami tématu VODA


Motivační náměty pro práci s jednotlivými kapitolami tématu VZDUCH


Vybrané zdroje informací a další doporučená literatura:


Výběr ilustrací z jednotlivých kapitol:


Patička: