Navigace:

Mapa souborů

Úvod – Vzduch | Globální problémy | Globální změna klimatu | Příčiny
Stanovisko Akademie věd ČRZdroj: ČHMÚ  pdf Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k diskusi o klimatických změnách.  
107 kB
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Emise z velkých zdrojů - elektrárny a průmysl | Oxid siřičitý
Emisní inventury a emisní projekce České republikyZdroj: MŽP  pdf  
203 kB
Pokles emisí SO2 a situace v EvropěZdroj: EEA  pdf  
496 kB
Národní program snižování emisí České republikyZdroj: MŽP  pdf  
916 kB
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Emise z velkých zdrojů - elektrárny a průmysl | Oxidy dusíku
Emisní inventury a emisní projekce České republikyZdroj: MŽP  pdf  
203 kB
Vývoj emisí NOX a situace v EvropěZdroj: EEA  pdf  
497 kB
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Emise z velkých zdrojů - elektrárny a průmysl | Prašné částice
Emisní inventury a emisní projekce České republikyZdroj: MŽP  pdf  
203 kB
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Emise z velkých zdrojů - elektrárny a průmysl | Těkavé organické látky
Situace v EvropěZdroj: EEA  pdf  
489 kB
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Jaké znečišťující látky produkuje motorová doprava? | Polycyklické aromatické uhlovodíky
Situace v EvropěZdroj: EEA  pdf  
489 kB
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Zemědělství | Amoniak
AmoniakZdroj: MŽP, CENIA  pdf Podrobnější informace k amoniaku.  
161 kB
Úvod – Vzduch | Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Hlavní problémy kvality ovzduší v České republice | Znečištění ovzduší prašnými částicemi
Suspendované částiceZdroj: SZÚ  pdf Podrobnější informace.  
341 kB
Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Hlavní problémy kvality ovzduší v České republice | Znečištění ovzduší přízemním ozonem | Znečištění ovzduší ozonem
Znečištění ovzduší ozonem v ČR v roce 2006Zdroj: ČHMÚ  pdf Přehled stanic s nejvyššími denními 8hodinovými klouzavými průměrnými koncentracemi.  
52 kB
Úvod – Vzduch | Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Problematika malých sídel | Proč je ovzduší na venkově znečištěné?
Kvalita ovzduší v českých malých sídlechZdroj: SZÚ, ČHMÚ  pdf  
364 kB
Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Problematika malých sídel | Jaký vzduch dýchají obyvatelé malých sídel? | Prašné částice
Suspendované částiceZdroj: SZÚ  pdf Podrobnosti o prašných částicích.  
341 kB
Úvod – Vzduch | Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Problematika malých sídel | Jak se mění znečištění během roku?
Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město PřerovZdroj: PZKO Přerov  pdf  
1.54 MB
Úvod – Vzduch | Jak znečištěný vzduch škodí? | Jak znečištěný vzduch škodí lidskému zdraví? | Přízemní ozon
OzonZdroj: SZÚ  pdf Podrobnější informace k přízemnímu ozonu a jeho zdravotním důsledkům.  
112 kB

Patička: