Navigace:

Mapa souborů

Úvod – Voda | Potoky a řeky | Přehled vodních toků v ČR
Hlavní vodní toky v České republiceZdroj: CENIA  pdf Říční síť ČR - tentokrát i s názvy hlavních toků.  
296 kB
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Správci vodních toků
Zpráva o stavu vodního hospodářství v ČR 2006Zdroj: MZe, MŽP  pdf Podrobnější informace najdete v publikaci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.  
4.16 MB
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Rybaření v tekoucích vodách
Ryby 2005Zdroj: MZe  pdf Ještě více informací (celkový přehled úlovků, chované ryby) najdete v publikaci Ministerstva zemědělství.  
1.29 MB
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Čistota vodních toků | Mapa znečištění velkých toků v ČR
Statistická ročenka životního prostředí, kapitola VODA, 2007Zdroj: MŽP, ČSÚ, CENIA  pdf Další údaje nalezenete v aktuální Statistické ročence životního prostředí.  
7.25 MB
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Čistota vodních toků | Celkové zhodnocení čistoty vody na velkých řekách
Statistická ročenka životního prostředí, kapitola VODA, 2007Zdroj: MŽP, ČSÚ, CENIA  pdf Další údaje nalezenete v aktuální Statistické ročence životního prostředí.  
7.25 MB
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Čistota vodních toků | Množství látek, které ročně odnášejí řeky
Statistická ročenka životního prostředí, kapitola VODA, 2007Zdroj: MŽP, ČSÚ, CENIA  pdf Další údaje nalezenete v aktuální Statistické ročence životního prostředí.  
7.25 MB
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Přehrady v ČR
Voda v ČR do kapsyZdroj: MZe  pdf Ještě více podrobností najdete v publikaci Ministerstva zemědělství.  
2.25 MB
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Rybaření v nádržích
Ryby 2005Zdroj: MZe  pdf Ještě více informací (celkový přehled úlovků, chované ryby) najdete v publikaci Ministerstva zemědělství.  
1.29 MB
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Rybníky
Ryby 2005Zdroj: MZe  pdf Ještě více informací (celkový přehled úlovků, chované ryby) najdete v publikaci Ministerstva zemědělství.  
1.29 MB
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Přehrady v ČR | Všechny nádrže u nás
Hlavní vodní toky a nádrže v České republiceZdroj: CENIA  pdf Vybrané největší přehradní nádrže u nás.  
280 kB
Labe a jeho povodí – část VltavaZdroj: IKSE - MKOL  pdf Publikace obsahuje podrobnější informace týkající se povodí Vltavy (Lužnice, Otava, Sázava, Berounka), např. schéma Vltavské kaskády.  
14.46 MB
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Koupání | Čistota vod ke koupání v ČR i EU – mapa
Oficální data o ČR za rok 2007 na stránkách EU (anglicky)Zdroj: Evropská komise  pdf Zpráva, mapka a shrnutí.  
307 kB
Úvod – Voda | Prameny a studny | Prameny
Statistická ročenka životního prostředí, kapitola VODA, 2007Zdroj: MŽP, ČSÚ, CENIA  pdf Další údaje nalezenete v aktuální Statistické ročence životního prostředí.  
7.25 MB
Úvod – Voda | Prameny a studny | Podzemní vody | Výška hladiny podzemní vody
Statistická ročenka životního prostředí, kapitola VODA, 2007Zdroj: MŽP, ČSÚ, CENIA  pdf Další údaje nalezenete v aktuální Statistické ročence životního prostředí.  
7.25 MB
Úvod – Voda | Déšť a sníh | Množství sněhu a deště | Přehledy údajů o srážkách, statistika
Statistická ročenka životního prostředí, kapitola VODA, 2007Zdroj: MŽP, ČSÚ, CENIA  pdf Další údaje nalezenete v aktuální Statistické ročence životního prostředí.  
7.25 MB
Úvod – Voda | Povodně a velká sucha | Povodně | Nedávné i historické povodně
Statistická ročenka životního prostředí, kapitola VODA, 2007Zdroj: MŽP, ČSÚ, CENIA  pdf Další údaje nalezenete v aktuální Statistické ročence životního prostředí.  
7.25 MB
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Čištění odpadních vod, kanalizace | Statistické zhodnocení odpadních kanalizací pro obyvatele v ČR
Vodovody a kanalizace ČR 2005Zdroj: MZe  pdf Ještě více podrobností ve zprávě Ministerstva zemědělství.  
1.12 MB
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Čištění odpadních vod, kanalizace | Kolik se platí za vypouštění odpadní vody do kanalizace – stočné
Zpráva o stavu vodního hospodářství v ČR 2006Zdroj: MZe a MŽP  pdf Na grafu vidíte, jak se v uplynulých letech vyvíjela průměrná cena stočného.  
4.16 MB
Úvod – Voda | Pitná voda a její získávání | Cena vody – vodné
Zpráva o stavu vodního hospodářství v ČR 2006Zdroj: MZe a MŽP  pdf Další informace naleznete v publikaci MZe a MŽP Modrá zpráva 2006.  
4.16 MB
Úvod – Voda | Pitná voda a její získávání | Vodárny a vodovody
Statistické zhodnocení vodovodů pro obyvatele v ČRZdroj: MZe  pdf Ještě podrobnější informace najdete v publikaci Ministerstva zemědělství Vodovody a kanalizace ČR 2005.  
1.12 MB
Úvod – Voda | Využití vody pro průmysl a zemědělství | Využití vody v průmyslu a zemědělství
Zpráva o stavu vodního hospodářství v ČR 2006 (Modrá zpráva)Zdroj: MZe a MŽP  pdf Ještě více informací hledejte v Modré zprávě 2006.  
4.16 MB

Patička: