Navigace:

Mapa obrázků

Úvod – Voda | Potoky a řeky | Přehled vodních toků v ČR
Slepá mapa říční sítě Slepá mapa říční sítě
Zdroj: CENIA
Samotná říční síť je vlastně takový rébus. Dokážete najít Prahu?
Hlavní vodní toky v České republice Hlavní vodní toky v České republice
Zdroj: CENIA
Slepá mapa říční sítě ČR.
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Čistota vodních toků
Sázava na středním toku Sázava na středním toku
Zdroj: © Edita Jungvirtová
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Správci vodních toků
Odborná správa vodních toků Odborná správa vodních toků
Zdroj: MZe, MŽP
Kdo má ve správě kolik tisíc kilometrů toků z tabulky zjistíte snadno. Kdo se stará o konkrétní potok či řeku se však hledá obtížněji a opět je nejlepší oslovit obecní úřad.
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Technické úpravy a revitalizace vodních toků
Napřímené koryto řeky Klabavy Napřímené koryto řeky Klabavy
Zdroj: © Lenka Volaufová
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Chráněná území na tocích
Dyje v NP Podyjí Dyje v NP Podyjí
Zdroj: © Edita Jungvirtová
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Průtoky na tocích
Limnigrafická stanice na měření průtoků na řece Klabavě Limnigrafická stanice na měření průtoků na řece Klabavě
Zdroj: © Lenka Volaufová
Odtokové výšky za rok 2006 v porovnání s dlouhodobým průměrem 1931-1980 Odtokové výšky za rok 2006 v porovnání s dlouhodobým průměrem 1931-1980
Zdroj: ČHMÚ
Porovnání průtoků na všech větších řekách v minulém roce s dlouhodobým průměrem.
Celkový roční odtok, Vltava - Praha, 1996-2006 Celkový roční odtok, Vltava - Praha, 1996-2006
Zdroj: ČHMÚ
Na grafu můžeme vidět, že velká povodeň v roce 2002 zvýšila silně i průměrné roční průtoky.
Celkový roční odtok, Labe - Děčín, 1996-2006 Celkový roční odtok, Labe - Děčín, 1996-2006
Zdroj: ČHMÚ
Na grafu můžeme vidět, že velká povodeň v roce 2002 průměrné roční průtoky na vodnatějším Labí zvýšila méně než na Vltavě.
Základní odtok v roce 2006 Základní odtok v roce 2006
Zdroj: ČHMÚ
Podrobný přehled odtoku v jednotlivých měsících v r. 2006 na příkladu Vltavy v Praze. Silná čára ukazuje pro srovnání běžné průtoky v jednotlivých měsících.
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Čistota vodních toků | Mapa znečištění velkých toků v ČR
Třídy jakosti vod (BSK-5) Třídy jakosti vod (BSK-5)
Zdroj: ČHMÚ
Údaje z roku 2006.
Třídy jakosti vod (N-NH4) 	Třídy jakosti vod (BSK-5) Třídy jakosti vod (N-NH4) Třídy jakosti vod (BSK-5)
Zdroj: ČHMÚ
Údaje z roku 2006.
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Čistota vodních toků | Znečištění všech sledovaných toků
Odběr sedimentů pro rozbor jejich kvality Odběr sedimentů pro rozbor jejich kvality
Zdroj: © Lenka Volaufová
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Čistota vodních toků | Množství látek, které ročně odnášejí řeky
Vývoj látkových odtoků - fosfor, 1999–2006, Labe - Děčín Vývoj látkových odtoků - fosfor, 1999–2006, Labe - Děčín
Zdroj: ČHMÚ
Graf ukazuje jestli odnos minerálních živin stoupá neb o klesá. Právě tyto látky nadměrně přihnojují řeky, přehrady i moře (vedou k jeho eutrofizaci).
Vývoj látkových odtoků - fosfor, 1999–2006, Labe - Děčín Vývoj látkových odtoků - fosfor, 1999–2006, Labe - Děčín
Zdroj: ČHMÚ
Graf ukazuje, jestli odnos minerálních živin stoupá nebo klesá. Právě tyto látky nadměrně přihnojují řeky, přehrady i moře (vedou k jeho eutrofizaci).
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Technické úpravy a revitalizace vodních toků | Podíl přirozených a upravených toků
Poměr upravených a neupravených vodních toků Poměr upravených a neupravených vodních toků
Zdroj: Převzato z publikace Hnutí DUHA: Vliv hospodaření v krajině na průběh a účinek povodní: přehled problémů a doporučená opatření, 2004
Graf ukazuje, kolik toků člověk uměle upravil. Nejméně je to v případě lesních toků, nejvíce v zemědělské krajině. Údaje se týkají pouze toků ve správě zde uvedených institucí.
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Technické úpravy a revitalizace vodních toků | Revitalizace
Krajina před a po revitalizaci Krajina před a po revitalizaci
Zdroj: KXK Design
Více informací najdete ve třech hrách věnovaných tématu revitalizace.
Technická úprava a následná revitalizace toků kolem města Technická úprava a následná revitalizace toků kolem města
Zdroj: KXK Design
Více informací najdete ve třech hrách věnovaných tématu revitalizace.
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Technické úpravy a revitalizace vodních toků | Program revitalizace říčních systémů
Revitalizace toku v Orlickém Záhoří Revitalizace toku v Orlickém Záhoří
Zdroj: AOPK ČR
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Plavba | Vodáctví
Splouvání Vltavy Splouvání Vltavy
Zdroj: © Milan Návoj
Splouvání Vltavy Splouvání Vltavy
Zdroj: © Milan Návoj
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Čistota nádrží
Vodní nádrž Holoubkov na Holoubkovském potoce (povodí Klabavy) Vodní nádrž Holoubkov na Holoubkovském potoce (povodí Klabavy)
Zdroj: © Lenka Volaufová
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Rybaření v nádržích
Rybaření v nádržích Rybaření v nádržích
Zdroj: © Milan Návoj
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Rybníky
Velký Pálenec, výlov rybníka Velký Pálenec, výlov rybníka
Zdroj: © Leona Matoušková
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Sport a rekreace
Windsurfing na Nových Mlýnech Windsurfing na Nových Mlýnech
Zdroj: © Edita Jungvirtová
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Přehrady v ČR | Všechny nádrže u nás
Vybrané největší vodní nádrže v ČR Vybrané největší vodní nádrže v ČR
Zdroj: CENIA
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Přehrady v ČR | On-line server o přehradách
Orlická přehrada Orlická přehrada
Zdroj: © Leona Matoušková
Orlická přehrada Orlická přehrada
Zdroj: © Leona Matoušková
Úvod – Voda | Prameny a studny | Prameny
Vydatnost pramenů v r. 2006 Vydatnost pramenů v r. 2006
Zdroj: ČHMÚ
Graf ukazuje průměrné vydatnosti pramenů v minulém roce. Můžete sledovat, zda ve srovnání s dlouhodobým průměrem (tlustá čára) vyvěralo vody málo nebo hodně.
Labe – vydatnost pramenů v r. 2006 Labe – vydatnost pramenů v r. 2006
Zdroj: ČHMÚ
Graf ukazuje průměrné vydatnosti pramenů v minulém roce. Můžete sledovat, zda ve srovnání s dlouhodobým průměrem (tlustá čára) vyvěralo vody málo nebo hodně.
Vltava - vydatnost pramenů v r. 2006 	Vltava - vydatnost pramenů v r. 2006 Vltava - vydatnost pramenů v r. 2006 Vltava - vydatnost pramenů v r. 2006
Zdroj: ČHMÚ
Graf ukazuje průměrné vydatnosti pramenů v minulém roce. Můžete sledovat, zda ve srovnání s dlouhodobým průměrem (tlustá čára) vyvěralo vody málo nebo hodně.
Úvod – Voda | Prameny a studny | Podzemní vody | Výška hladiny podzemní vody
Hladina podzemních vod Hladina podzemních vod
Zdroj: ČHMÚ
Graf ukazuje kolísání hladiny podzemní vody v roce 2006. Jde o průměr ze všech sledovaných vrtů.
Hladina podzemních vod v povodí Vltavy Hladina podzemních vod v povodí Vltavy
Zdroj: ČHMÚ
Graf ukazuje průměrné výšky hladiny podzemní vody v roce 2006. Jde o průměr ze sledovaných vrtů v povodí Vltavy.
Úvod – Voda | Déšť a sníh | Bouřky, blesky, krupobití
Blesk Blesk
Zdroj: google.com
Úvod – Voda | Déšť a sníh | Množství sněhu a deště | Přehledy údajů o srážkách, statistika
Roční srážkové úhrny, 1996 - 2006 Roční srážkové úhrny, 1996 - 2006
Zdroj: ČHMÚ
Porovnání ročních srážkových úhrnů v Čechách a na Moravě v letech 1996-2006.
Roční úhrny srážek v r. 2006 Roční úhrny srážek v r. 2006
Zdroj: ČHMÚ
Čím tmavší barva, tím více vody na daném místě napršelo.
Úhrn srážek v procentech normálu 1961–1990 v r. 2006 Úhrn srážek v procentech normálu 1961–1990 v r. 2006
Zdroj: ČHMÚ
V některých letech se mohou srážky v některé části ČR výrazně lišit od běžného roku. Intenzita modré znamená odchylku od běžných srážek v daném místě. Byl u vás poslední rok deštivý či spíše suchý? Poznali byste to jen z mapky srážek?
Úvod – Voda | Povodně a velká sucha | Povodně | Co je stoletá voda
Písečné sedimenty po povodni, Sázava Písečné sedimenty po povodni, Sázava
Zdroj: © Edita Jungvirtová
Úvod – Voda | Povodně a velká sucha | Povodně | Aktuální on-line informace o povodňových stavech na tocích
Sázava a vedlejší koryto zaplavované při vyšších stavech Sázava a vedlejší koryto zaplavované při vyšších stavech
Zdroj: © Edita Jungvirtová
Úvod – Voda | Povodně a velká sucha | Povodně | Nedávné i historické povodně
Labe, Vltava - odtokové extrémy na vybraných tocích v roce 2006 Labe, Vltava - odtokové extrémy na vybraných tocích v roce 2006
Zdroj: ČHMÚ
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Čištění odpadních vod, kanalizace | Statistické zhodnocení odpadních kanalizací pro obyvatele v ČR
Jedna z menších čistíren odpadních vod v povodí Klabavy Jedna z menších čistíren odpadních vod v povodí Klabavy
Zdroj: © Lenka Volaufová
Úvod – Voda | Pitná voda a její získávání | Vodárny a vodovody
Největší úpravny vody v ČR Největší úpravny vody v ČR
Zdroj: CENIA
Úvod – Voda | Pitná voda a její získávání | Kvalita pitné vody | Kvalita pitné vody ve vaší studni
Chemický rozbor vody Chemický rozbor vody
Zdroj: © Lenka Volaufová
Úvod – Voda | Koupání | Koupání v moři
 Libyjské moře, ostrov Kréta Libyjské moře, ostrov Kréta
Zdroj: © Leona Matoušková
Pobřeží Jaderského moře, Černá Hora Pobřeží Jaderského moře, Černá Hora
Zdroj: © Edita Jungvirtová
Úvod – Voda | Využití vody pro průmysl a zemědělství | Využití vody v průmyslu a zemědělství
Odběry povrchových vod v ČR v letech 1985 - 2006 Odběry povrchových vod v ČR v letech 1985 - 2006
Zdroj: MZe

Patička: